בעלי תפקידים

אדווה בוחבוט
מנהלת משרד האגודה-קמפוס מערבי

כתובת אימייל:
aguda@telhai.ac.il
מספר טלפון: 04-8181561

מיטל ורון
מנהלת משרד האגודה-קמפוס מזרחי

כתובת אימייל: agudaeast@gmail.com
מספר טלפון: 04-8181562