שקיפות

פרוטוקולים תשע"ז

כינוס אסיפה כללית מס' 1 - 7.6.16

לצפייה בפרוטוקול

ישיבת ועד - אישור תקציב וחוברת מכרזים – 23.6.16

לצפייה בפרוטוקול

פגישה עם ועדת ביקורת - 8.11.16

לצפייה בפרוטוקול

ישיבת ועד - 13.12.16

לצפייה בפרוטוקול

כינוס אסיפה כללית מס' 4 - 13.3.17

לצפייה בפרוטוקול

פרוטוקולים תשע"ח

כינוס אסיפה כללית מס' 1 - 22.5.17

לצפייה בפרוטוקול

כחלק מקידום השקיפות באגודה, ובכפוף לחוק העמותות, ועדת הביקורת שלנו נכנסת לפעילות!
הועדה נועדה בכדי לבקר מבפנים את התהליכים, ההתנהלות וההחלטות שמתקבלות באגודה.
בנוסף, הועדה מבצעת בקרה על דוחות כספיים ווידוא של ניהול תקין.
במידה ולא קיבלתם מענה מספק מהאגודה או שמעניין אתכם לדעת דברים מבפנים,
חברה הועדה זמינים אליכם ואתם מוזמנים לפנות אליהם במייל- bikoret@agudatelhai.co.il

חברי הועדה:
דניאל רגב – יו”ר הועדה
נופר רחמני
עמית שיכט