אקדמיה

מדור אקדמיה – הגב של הסטודנטים בקמפוס

חזון המדור

מדור אקדמיה הוא אבן היסוד שלשמו הוקמה אגודת הסטודנטים. נציגי המדור ידאגו לשמור על זכויות הסטודנטים, לייצגם, לקדם את צרכיהם ולגשר בינם לבין המכללה.

מדור אקדמיה יהווה דוגמה כגרעין עשייה סטודנטיאלי יצירתי וצומח, שילווה את הסטודנטים לתואר, יסייע ויתרום בשיפור התנאים הדרושים לכך בעזרת ומתוך ציבור הסטודנטים בתל-חי.

מטרות לשנת הלימודים תשע"ח

  • לדאוג לקיום שגרת פניות אקדמיות בערוצי האגודה, מתן סיוע מקצועי ורציף לאורך הלימודים ותקופת בחינות.
  • שיתוף והנגשת הידע האקדמי למירב הסטודנטים בחוגי המכללה.
  • המשך פיתוח לפרוייקטים אקדמיים נוספים אשר יסייעו בלימודים.
  • עבודה משותפת עם הסטודנטים לקידום איכות הוראה גבוה.