בעלי תפקידים תשע”ח

מכרזים אחרונים:

חוברת המכרזים לבעלי התפקידים - שנת תשע"ח

אם אתם רוצים לקחת חלק בעשייה, לשנות, להשפיע ולהוביל מקומכם איתנו!

*כל סטודנט מן המניין (שיש ברשותו כרטיס סטודנט) יכול להגיש מועמדות.
*את המועמדויות ניתן להגיש עד ה-28.6.17.

לחוברת המכרזים להגשת מועמדות