ועד מנהל וביקורות

הכירו את הועד המנהל של אגודת הסטודנטים תל חי!

הועד המנהל באגודת הסטודנטים תל חי מורכב מנציגי חוגים, הועד מונה חמישה נציגי חוגים שנבחרו ע”י האסיפה הכללית של האגודה.

תפקידם העיקרי של הועד:

 1. אישור תקציב האגודה לשנה הנוכחית.
 2. מינוי וקיום ועדת ביקורת, ועדת מכרזים לבעלי תפקידים וועדת בחירות.
 3. פיקוח על תקינות האגודה לפי תקנון האגודה ועל פי הנחיות רשם העמותות.
 4. פיקוח על תכניות עבודה ומימוש תקציב בצורה תקינה בעמותה.
 5. אישור ומינוי בעלי תפקידים באגודה.
 6. סיכום שנה בעמותה ובקרה תקציבית שנתית מול רשם עמותות ורואת חשבון העמותה.
 7. אישור מבנה האגודה וחוברת מכרזי האגודה.

ועד מנהל:
יו”ר הועד המנהל – זהר אסתרין – Zoharew@gmail.com
שיר טיאר – Shir5234@walla.co.il
דקל קליר – dekelka@gmail.com
נציג הועד בחברה הכלכלית – גיא קלר – ekhrrr@gmail.com
נציגת הסטודנטים בועד מהטכנולוגית – טלי קליין – klein.taly@yahoo.com

ועדת ביקורת:

יו”ר וועדת הביקורת יהיה אחראי על פעילותה התקינה של וועדת הביקורת ועל ביצוע מלו תפקידיה על פי הוראות התקנון עמותה.

באחריות יו”ר וועדת הביקורת פירוש הוראות התקנון על פי פניה של כל רשות מרשויות העמותה.
וועדת הביקורת תבדוק את החוקיות, הסבירות, היעילות והחיסכון בניהול הכספים והמנהל של העמותה, ובכלל זאת:

 • האם ההוצאה נעשתה במסגרת התקציב המאושר למטרה לה היא יועדה?
 • האם לכל הכנסה והוצאה קיים תיעוד מתאים במסמכים נאותים?
 • האם אופן שמירת הכספים והרכוש של העמותה מניח את הדעת?
 • כל נושא אחר שתמצא הוועדה לנכון לבדוק.

יו”ר ועדת ביקורת – אלון הררי – alon.harari.a@gmail.com
כרמל קידר – carmel410keidar@gmail.com
קורל חכים – coral_hakim@hotmail.com