טכנולוגית

חזון המדור - המכללה הטכנולוגית והמכון לאומנויות

מדור זה הינו החוט המקשר בין הסטודנטים לבין גורמי המכללה. המדור מלווה, מייעץ ומייצג את הסטודנטים.
אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם כל גורמי המכללה ומדורי האגודה השונים,
תוך כדי מינוף וחיזוק הקשרים הקיימים.
במדור זה אנו מקדמים את זכויות הסטודנטים במכללה הטכנולוגית ובמכון לאומניות,
פועלים למען שינוי תקנונים וייצוג בוועדות המשמעת.

כאן בשבילכם

  • יערה שור - רמ"ד טכנולוגית & אומנויות 050-7376456 Technology@agudatelhai.co.il
  • שיר צדוק - רכזת פרוייקטים Handesaim@agudatelhai.co.il 052-3556688
  • הודיה טוויטו - רכזת המכון לאומנויות hodaya135@walla.com 054-6787436
  • סעיד עזב - רכז החברה הערבית וועדות משמעת azabsaed8@gmail.com 054-7492279