מלגת המרכז האזרחי – מרץ 2017

באנר מלגות אתר

מלגת המרכז האזרחי – מרץ 2017

קרן המלגות
מודיעים בזה על החלוקה השנתית של מלגות לשנת תשע”ז/2017 בסכום של עד 5,000 ₪ כל אחת,
לסטודנטים הלומדים החל משנה שנייה לתואר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה.
50 מלגות ינתנו ללומדים מקצועות טכנולוגיים שהמדינה זקוקה להם,
כגון: רפואה, כלכלה, מנהל עסקים והנדסה וכן מקצועות חברתיים כגון: עבודה סוציאלית וחינוך.
המלגות תחולקנה לסטודנטים בעלי הישגים אקדמיים גבוהים, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המלגות של הקרן, זקוקים לסיוע כלכלי.
את טפסי הבקשה למלגה ניתן להוריד מהאינטרנט בכתובת:
www.merkazezrahi.co.il
את הפניות יש לשלוח עד 15.03.2017 אל :

המרכז האזרחי, קרן המלגות ת.ד. 16528 תל-אביב, מיקוד 6116401

לבירורים ניתן לפנות ל- me@merkazezrahi.co.il