נוחיות בקמפוס

חברים מהמערבי!
הצבנו עבורכם מקרר בבניין 7,
לשמירה על האוכל שלכם בקירור במהלך כל היום!
את המקרר מתפעלים פעילי קפה אגודה היקרים.
אנא שמרו עליו נקי בשביל שיוכל להשאר,
שימו ❤ לתקנון שנמצא על המקרר.

חברים מהמזרחי!
הצבנו עבורכם מקרר בבניין 3,
לשמירה על האוכל שלכם בקירור במהלך כל היום!
את המקרר מתפעלים פעילי קפה אגודה היקרים.
אנא שמרו עליו נקי בשביל שיוכל להשאר,
שימו לתקנון שנמצא על המקרר.