מלגת קרן מכבים ליוצאי איראן – 2017

מלגת קרן מכבים ליוצאי איראן ובני העדה האתיופית